Friesche Franken, Holland, 's-Gravenhage, Burgerweesmeisje

 

Karton met daarop twee foto's van een pop in het kostuum van een burgerweesmeisje uit 's-Gravenhage, die op de tentoonstelling Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen in 1898 in...

Maker
Bickhoff, Henri
Objectnummer
N.31271.072
Instelling
Nederlands Openluchtmuseum
Periode
1898

Karton met daarop twee foto's van een pop in het kostuum van een burgerweesmeisje uit 's-Gravenhage, die op de tentoonstelling Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen in 1898 in Amsterdam werd getoond en aantekeningen die verwijzen naar de catalogus. De bijbehorende catalogustekst luidt: ‘Het oorijzer, zooals dit nog thans door de Haagsche Burgerweesmeisjes gedragen wordt, is merkwaardig omdat het blijkbaar onveranderd uit zeer ouden tijden overgeleverd is. Het is van koper en zeer smal. De knoppen komen maar even uit de muts te voorschijn. Het Haagsche Burgerweeshuis is in 1554 gesticht, in welken tijd dus blijkbaar deze herinnering aan de Friesche bestanddelen der bevolking nog tot den dagelijkschen tooi der Haagsche meisjes behoorde.’

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

Reactie