Henry Wampen's Antropometrie

 
Wampen hoofdbeeld
6 oktober 2015
maatkleermaker devious kleermakerij en technisch docent

Dr. Henry Wampen is een van oorsprong Duits wiskundige, die, vanuit zijn fascinatie voor Griekse beeldhouwwerken met medewerking van zijn kleermaker in Londen, studies heeft gedaan naar het menselijk lichaam. Hierin heeft hij in de 19de eeuw baanbrekend werk verricht op wetenschappelijk gebied.

Voor de doorsnee kleermaker was zijn werk te ingewikkeld, maar al snel verschenen er allerlei bewerkingen van zijn principes door autoriteiten op het gebied van de kleermakerij, zoals J.F. Davies, A. Dunstan, A.J. Tonkin en  R. Williamson. Er wordt beweerd dat de principes van Wampen ten grondslag liggen aan de betere patroontekensystemen uit de 19de eeuw.

Anatomie, Antropometrie en het omkleden van het menselijk lichaam

In 1834 verschijnt zijn eerste werk: The Mathematical Art of Cutting Garments According to the Various Forms of Men’s Bodies gevolgd door Mathematical Proportions and Constructions of Models for Gentlemen’s Dress in 1837. In 1850 verschijnt Anatomy Preparatory to Anthropometry en zijn laatste werk is Mathematical Instruction in Constructing Models for Draping the Human Figure uit 1863.

In zijn werken gaat hij in op 3 aspecten:

  • Anatomie, ofwel de beenderen en spieren van het menselijk lichaam. Hierbij zijn de uitwendige kenmerken van belang, omdat die direct met het kleden van het lichaam te maken hebben.

Anatomie van de man
Anatomie van de man, dr. Henry Wampen. Bron: Roy Verschuren.
  • Antropometrie, ofwel het bepalen van afmetingen van het menselijk lichaam. Door het bepalen van een maatsysteem is het mogelijk een patroonsysteem op te zetten in relatie tot de gemeten maten.

Antropometrie, plaat 1, dr. Henry Wampen
Antropometrie, plaat 1, dr. Henry Wampen. Bron: Roy Verschuren.
  • Modelconstructie, ofwel het omkleden van het menselijk lichaam. Bij verschillende lichaamshoudingen en -verhoudingen zal de kleding anders om het lichaam vallen.

Modelconstructie, van het menselijk lichaam naar patroondeel, dr. Henry Wampen. Bron: Roy Verschuren.
Modelconstructie, van het menselijk lichaam naar patroondeel, dr. Henry Wampen. Bron: Roy Verschuren.

Wampen voor het bredere publiek

In eerste instantie zijn de boeken van Wampen in kleine oplage verschenen en waren ze voor die tijd erg duur. Een aantal van zijn werken is tot in begin 20ste eeuw heruitgegeven, zoals de heruitgave uit 1837 door J.F. Davies & Co, Londen en uit 1850 door The John Williamson Company, LondenHet Maandblad voor Kleermakers en Coupeurs noemt in september 1909 als oorspronkelijke prijs ƒ 120,00 (£ 10,00), terwijl de fascimile-uitgaven dan ƒ 18,00 tot ƒ 24,00 kosten.

Facsimiles van twee boeken van dr. Henry Wampe(n). Bron: Roy Verschuren.
Facsimiles van twee boeken van dr. Henry Wampe(n). Bron: Roy Verschuren.

Rond de eeuwwisseling wordt het werk van Wampen in tijdschriften als The Tailor and Cutter en het eerder aangehaalde Maandblad regelmatig behandeld. Edward B. Giles in The Art of Cutting (1896) en Robert Williamson in Dr. Wampen’s System of Cutting and How I apply Wampen’s principles in daily practice (1883) hebben niets anders dan lof voor deze pionier.

Maar hoewel A.J. Tonkin eind 19de eeuw schrijft “The next century will think more highly of him than the present one, in which he lived” verdwijnt zijn naam na de Eerste Wereldoorlog naar de achtergrond. Norah Waugh wijdt in The Cut of Men’s Clothes nog een kleine paragraaf aan Wampen in het hoofdstuk ‘Nineteenth-Century Tailoring’, maar tegenwoordig is hij zo goed als vergeten. Toch werkt de kleermaker nog dagelijks vanuit Henry Wampens gedachtengoed.

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

Reactie