Karin van Paassen

Blendix Design, opgericht door Lulu Fan en Karin van Paassen, heeft als doel het stimuleren van duurzame kennisuitwisseling en innovatie tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en ontwerpers uit China en West Europa.