Info nieuwe partners

Museumpartner worden van Modemuze?

De partners van Modemuze werken samen om mode- en kostuumcollecties meer zichtbaarheid te geven en kennis uit te wisselen. Dat doen we door gezamenlijke zichtbaarheid van gedigitaliseerde collecties op het platform, afstemming op het gebied van presentatie- en acquisitiebeleid, maar ook door samenwerking op het gebied van onderzoek en kennisdeling. In nauwe samenwerking met Europeana Fashion worden Modemuze collecties ook internationaal online beschikbaar gemaakt op het portal van Europeana.

Partnerschap staat open voor alle geregistreerde musea. Bij toetreding tot het netwerk wordt een samenwerkingscontract afgesloten. Voor deelname aan Modemuze betalen partners een jaarlijkse contributie tussen de 1.000 en 3.000 euro.  Neem voor meer informatie contact met ons op en mail naar [email protected].