Zijden doek met motieven in dubbelikat, gebruikt bij ceremoniële aangelegenheden en in tempels

 

In India brengt een patolu geluk, bezit een beschermende werking en wordt geassocieerd met traditie, voorspoed en welvaart. Een patolu [enkelvoud] bezit altijd minstens drie kleuren maar de...

Objectnummer
TM-4422-18
Instelling
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen
Periode
1750-1850
Herkomst
Gujarat (deelstaat)

In India brengt een patolu geluk, bezit een beschermende werking en wordt geassocieerd met traditie, voorspoed en welvaart. Een patolu [enkelvoud] bezit altijd minstens drie kleuren maar de overheersende kleur is rood. Naast rood komen wit, zwart, donkerblauw en soms ook geel en groen voor. Het dominerende rood bezit een positieve betekenis in patola [meervoud]. Voor zowel hindoes, jains als moslims gelden patola als prestigieuze voorwerpen. De doeken worden in India gebruikt bij belangrijke sociale gebeurtenissen als huwelijken (als doek die over bruid en bruidegom wordt gedrapeerd - zie litt. 1, p.30 - , niet als door de bruid gedragen sari; of als doek die alleen de bruidegom over een schouder draagt; wel kunnen de gasten een patolu als sari dragen; ook bezit de patolu op een bruiloft de functie van ceremonieel geschenk aan de bruid), religieuze festivals en bepaalde ceremoniën. Zo vindt er in de zevende maand van de zwangerschap een ritueel plaats waarbij de vrouw een patolu die geschonken is door de familie van haar man draagt als sari of deze omslaat vanwege de gelukbrengende en beschermende eigenschappen van een patolu. Eenzelfde positieve connotatie bezaten patola in Indonesië waar zij door de VOC als relatiegeschenk werden gegeven aan lokale machthebbers of direct werden gebruikt als betaalmiddel dan wel ruilobject bij het verwerven van de felbegeerde specerijen, zoals op de Molukken. Patola waren al voor de VOC tijd vanuit Gujarat, waar zij werden geweven, geëxporteerd naar Indonesië en hoogstwaarschijnlijk haakte de VOC in op een bestaand gebruik. Patola genoten in Indonesië niet alleen een chique uitstraling. Veelmeer dan in hun land van herkomst, India, bezaten zij een grote symbolische en religieuze betekenis en behoorden vaak tot de pusaka of gekoesterde erfstukken van een gemeenschap. In die hoedanigheid werden ze vereerd als heilige objecten, werden er magische krachten aan toegeschreven die tot heil van de dorpsbewoners strekten of werden zij gebruikt bij ceremoniën zoals vorstenbegrafenissen. Ook werden de doeken geacht genezende eigenschappen te bezitten. Anders dan in India werden patola zelden of nooit gebruikt als kleding. Hun primaire functie was die van ritueel voorwerp. Deze patolu vertoont het chabadi bhat alias chhabdi bhaat- of bloemenmand motief, met als centrale vorm een uit acht elementen bestaand floraal motief. Een vergelijkbare patolu is 1772-1490. Dit type patolu is ook in India in gebruik geweest maar behoort tot de soorten die het meest naar Zuidoost-Azië zijn geëxporteerd waar hij met zijn patroon fungeerde als voorbeeld voor talloze eigen ikat weefsels. Kenmerkend voor de export patola is hun losse weefstructuur en katoenen schering draden langs de randen.

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

Reactie