Wing it

 

broche De ironische titel 'Wing it' werpt een lugubere schaduw over de beeltenis van een jonge piloot. J. Fred Woell etaleert hem temidden van oorlogsmachinerie, zijn vliegtuig, een wimpel met het...

Maker
J. Fred Woell
Objectnummer
S2000.065
Instelling
Design Museum Den Bosch
Periode
1997

broche De ironische titel 'Wing it' werpt een lugubere schaduw over de beeltenis van een jonge piloot. J. Fred Woell etaleert hem temidden van oorlogsmachinerie, zijn vliegtuig, een wimpel met het woord TRUST erin gegraveerd en een kermismuntje waarop GOOD FOR ONE FARE te lezen staat. De betekenis laat zich hier gemakkelijk raden. De combinatie van de stemmige kleuren van het gebruikte hout, koper, glas, plastic en bladgoud geven de broche de misleidende air gedateerd te zijn. Het tegendeel is waar. Woell vervaardigde het sieraad in 1997. J. Fred Woell (Verenigde Staten, 1934) is een van de eerste sieraadontwerpers die in de jaren zestig van de vorige eeuw gebruik ging maken van elementen uit de Amerikaanse volkscultuur. Hij was tevens pionier in het maken van assemblages van gevonden voorwerpen en andere 'waardeloze' materialen. Hij ageerde hiermee tegen de heersende opvatting dat de waarde van het materiaal de waarde van het sieraad bepaalt. Zijn werk werd dan ook wel 'anti-jewelry' of 'junk'-jewelry' genoemd. Met name zijn broches, bestaande uit symbolen van de Amerikaanse droom gecombineerd met speelgoed of afvalmateriaal, vormden een ironisch commentaar op de moderne consumptiemaatschappij. Het werk is humoristisch maar heeft evenwel een serieuze ondertoon voor de oplettende drager. De kwinkslagen dienen ertoe, zo beweerde hij, om de zwaardere thema's in het leven draaglijk te maken. Woell imiteert daartoe onder meer de badges van politieke campagnes, fanclub buttons, prijzen en medailles. In zijn latere ontwerpen verwerkt de kunstenaar meer persoonlijke emoties en gedachten in zijn werk, en vooral zijn pijn, zoals in de in 1984 voor het eerste geëxposeerde serie Back to Square One, een reeks van wandpanelen van twintig vierkante centimeter, die één voor één uitdrukking geven aan zijn gebroken huwelijk, en het verlies van zijn huis, werk en studio. Voor Woell zijn sieraden niet louter versiering. Hij beschouwt het menselijk lichaam als een tentoonstellingsruimte of persoonlijk platform voor zijn politieke ideeën.

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

Reactie