In search of the holy grail

 

broche Met deze broche stelt J.Fred Woell de kapitalistische politiek van zijn geboorteland aan de orde door deze ironisch af te beelden als de zoektocht naar de heilige graal. Twee edelstenen...

Maker
J. Fred Woell
Objectnummer
S2000.066
Instelling
Design Museum Den Bosch
Periode
1988

broche Met deze broche stelt J.Fred Woell de kapitalistische politiek van zijn geboorteland aan de orde door deze ironisch af te beelden als de zoektocht naar de heilige graal. Twee edelstenen zijn in de broche vervat, een aquamarijn en een melkwitte maansteen. Een kogelhuls geeft de mentaliteit van de afgebeelde manfiguur weer. J. Fred Woell (Verenigde Staten, 1934) is een van de eerste sieraadontwerpers die in de jaren zestig van de vorige eeuw gebruik ging maken van elementen uit de Amerikaanse volkscultuur. Hij was tevens pionier in het maken van assemblages van gevonden voorwerpen en andere 'waardeloze' materialen. Hij ageerde hiermee tegen de heersende opvatting dat de waarde van het materiaal de waarde van het sieraad bepaalt. Zijn werk werd dan ook wel 'anti-jewelry' of 'junk'-jewelry' genoemd. Met name zijn broches, bestaande uit symbolen van de Amerikaanse droom gecombineerd met speelgoed of afvalmateriaal, vormden een ironisch commentaar op de moderne consumptiemaatschappij. Het werk is humoristisch maar heeft evenwel een serieuze ondertoon voor de oplettende drager. De kwinkslagen dienen ertoe, zo beweerde hij, om de zwaardere thema's in het leven draaglijk te maken. Woell imiteert daartoe onder meer de badges van politieke campagnes, fanclub buttons, prijzen en medailles. In zijn latere ontwerpen verwerkt de kunstenaar meer persoonlijke emoties en gedachten in zijn werk, en vooral zijn pijn, zoals in de in 1984 voor het eerste geëxposeerde serie Back to Square One, een reeks van wandpanelen van twintig vierkante centimeter, die één voor één uitdrukking geven aan zijn gebroken huwelijk, en het verlies van zijn huis, werk en studio. Voor Woell zijn sieraden niet louter versiering. Hij beschouwt het menselijk lichaam als een tentoonstellingsruimte of persoonlijk platform voor zijn politieke ideeën.

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

Reactie