Sassische Friezen, Noordelijk Drenthe, Ouderwetsche kleeding

 

Karton met daarop twee foto's van een pop in het kostuum van een Drentse boerin, die op de tentoonstelling Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen in 1898 in Amsterdam werd...

Maker
Bickhoff, Henri
Objectnummer
N.31271.016
Instelling
Nederlands Openluchtmuseum
Periode
1898

Karton met daarop twee foto's van een pop in het kostuum van een Drentse boerin, die op de tentoonstelling Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen in 1898 in Amsterdam werd getoond en aantekeningen die verwijzen naar de catalogus. De bijbehorende catalogustekst luidt: ‘Boerin in ouderwetsche kleeding. Deze dracht is sedert 25 jaar geheel in onbruik geraakt.’

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

Reactie