Merklap gemaakt door Lobbetje Nanninghs

 

Deze merklap is in 1688 gemaakt door Lobbetje Nanninghs toen zij tien jaar oud was. Op de lap heeft zij een stichtelijke tekst op rijm geborduurd: 'o heer laet min opwassen in dughden en gelide...

Maker
onbekend
Objectnummer
B001141
Instelling
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Periode
1688
Credits
Collectie Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum
Herkomst
bruikleen 1956-03-29

Deze merklap is in 1688 gemaakt door Lobbetje Nanninghs toen zij tien jaar oud was. Op de lap heeft zij een stichtelijke tekst op rijm geborduurd: 'o heer laet min opwassen in dughden en gelide min in de eeuwige vrughden, geen hooger lot can men ter werelt wenschen als liefde tot godt en vrede met alle menschen'. In het hart van de lap staan haar initialen LN. Ook heeft Lobbetje huismerken geborduurd. Dat zijn tekens waarmee eigendommen van een familie worden gemerkt. Behalve letters heeft zij ook nog geometrische motieven en sierrandjes toegepast, evenals afbeeldingen uit het dagelijks leven. In de lengte van de lap geborduurd met zijde. Links is de lap geheel gevuld met sierranden onder elkaar. Een vertikale sierrand scheidt deze randen van de motieven en de tekst in gotische letters. Drie regels tekst beginnen bovenaan waarbij elke regel haaks daarop doorloopt langs de zijrand, de laatste ook langs de onderzijde:O HEER WILT MIN REGEREN IN MIIN IONGE IEUGHT DAT ICK PERFECT MACH LEEREN MET KONST ENDE DEUCHT*O HEER LAET MIN OPWASSEN IN DUGHDEN EN GELEIDE MIN IN DE EEUWIGE VRUGHDEN*GEEN HOOGER LOT CAN MEN TER WERELT WENSCHEN ALS LIEFDE TOT GODT EN VREDE MET ALLE MENSCHEN*LOBBETIE NANNINGHSDOCHTER OUT 10 IAAR ANNO 1688. Verder merklapmotieven zoals geometrische motieven, een kader met daarin een lamgodsmotief, diverse dieren en vogels, een hart met daarin de gotische letters LNK, een kerk, de kerk van Edam, met op de toren een schip als windwijzer, een orenvaas met een bloem en aan weerszijde de gotische letters LN. Verder een aantal huismerken. Rondom een dubbele open zoom.

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

Reactie