Koperen armband met grisgris, gedragen als bescherming tegen ziekte en onheil

 

De armband werd waarschijnlijk door mannen gedragen. De holle trechtervormige knop, Bulon'Tan genaamd, is symbolisch bedoeld en stelt 'het licht', 'de Verlichting' voor. Bulon'Tan is de inheemse...

Objectnummer
TM-3912-520
Instelling
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen
Periode
voor 1970
Herkomst
Burkina Faso

De armband werd waarschijnlijk door mannen gedragen. De holle trechtervormige knop, Bulon'Tan genaamd, is symbolisch bedoeld en stelt 'het licht', 'de Verlichting' voor. Bulon'Tan is de inheemse benaming voor de trechtervormige aardewerken lampjes waarin karitéboter wordt gebrand voor verlichting (3912-468). In de knop wordt, volgens de heer Broekhuyse, wanneer men op reis gaat grisgris gedaan. Grisgris is een substantie, samengesteld uit verschillende ingrediënten, zoals fijngestampte wortels, zaden e.a. De samenstelling zowel als de ingrediënten zijn niet altijd hetzelfde. Dat is afhankelijk van het doel waarvoor het aangewend word. Aan de grisgris worden beschermende, genezende, versterkende e.a. krachten toegeschreven. Alleen bepaalde personen kunnen grisgris maken en degenen die er gebruik van maken moeten er voor betalen. De knoppen op de zijkanten van de band zijn in paren geplaatst, meestal vier. Tezamen met de trechtervormige knop vormen zij een rij van drie. De getallen drie en vier hebben een magische betekenis. De armbanden waren tot in de jaren 70 zeer veel in gebruik. Ze werden bij ziekte veelal voorgeschreven door de inheemse genezer. Volgens aantekeningen van de heer Broekhuyse werden de banden met trechtervormige knop door mannen en die zonder door vrouwen gedragen (zoals 3912-193 t/m 196). De inheemse benaming 'Zan Koro' is samengesteld uit de woorden 'Zan', dat 'armband' betekent en 'Koro', dat 'trap' betekent. Vervaardiging De armband is vervaardigd uit een koperalliage en a cire perdue gegoten: de cirkelvormige band is in was gevormd, de ornamenten zijn apart in was gevormd en vervolgens op de band aangebracht.

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

Reactie