Kokerrok met diagonalen waarin Europese taferelen en tekst

 

Zeer Europees aandoende kokerrok, nu open, met hele kepala aan een uiteinde. De kepala is vrij traditioneel, compleet met tumpal en papan. Tumpal en papan zijn beide gevuld met pauwen met...

Objectnummer
TM-5663-141
Instelling
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen
Periode
ca. 1860
Herkomst
Semarang (regentschap)

Zeer Europees aandoende kokerrok, nu open, met hele kepala aan een uiteinde. De kepala is vrij traditioneel, compleet met tumpal en papan. Tumpal en papan zijn beide gevuld met pauwen met uitwaaierende staart en bloemen. Tussen de tumpal staan kleine sterbloemen. De badan is opgebouwd uit diagonale banen met allerlei Europese taferelen, boekillustraties volgens de verzamelaar Veldhuisen. Onder andere, mannetjes, vrouwtjes, kinderen, dieren, koetsen, bloemvazen en rozen zijn afgebeeld in blauwe banen, die afgewisseld worden met rode banen die gevuld zijn met bloemranken en pauwen. Deze rode banen zijn weer afgezet in dunne banen met tekst, gedichten volgens verzamelaar. Volgens Heringa waren zulke doeken vooral ook uitdrukkingen van de Nederlandse hegemonie in de kolonie. Soortgelijke werden door toenmalige wetenschappers vaak ook beschouwd als voorbeelden van een gebrek aan smaak en verfijning, waarbij ze dus duidelijk hun betekenis voor de (Indo-)Europeanen vergaten (1996). De doek is gemaakt door en voor Europeanen.

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

Reactie