Friesche Franken, Platteland van Walcheren, Kermisgast

 

Karton met daarop twee foto's van een pop in het kostuum van een Walcherse kermisgangster, die op de tentoonstelling Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen in 1898 in Amsterdam...

Maker
Bickhoff, Henri
Objectnummer
N.31271.091
Instelling
Nederlands Openluchtmuseum
Periode
1898

Karton met daarop twee foto's van een pop in het kostuum van een Walcherse kermisgangster, die op de tentoonstelling Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen in 1898 in Amsterdam werd getoond en aantekeningen die verwijzen naar de catalogus. De bijbehorende catalogustekst luidt: ‘Bij gelegenheid van de kermis, maken de ongehuwden een rijpartij over het eiland, wat spelerijden heet. Voor die enkele keer in het jaar wordt een kleurrijker kleeding gemaakt en de voornaald, vroeger algemeen gedragen, thans op dezen dag na in onbruik geraakt, te voorschijn gehaald. De eigenaardige Walcherse zeden maken dat dit spelerijden meestal het begin van het huwelijk wordt.’

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

Reactie