Friesche Franken, Land van Goes, Roomsch Katholieke boerin des Zondags

 

Karton met daarop twee foto's van een pop in het kostuum van een rooms-katholieke boerin uit het land van Goes, die op de tentoonstelling Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen...

Maker
Bickhoff, Henri
Objectnummer
N.31271.107
Instelling
Nederlands Openluchtmuseum
Periode
1898

Karton met daarop twee foto's van een pop in het kostuum van een rooms-katholieke boerin uit het land van Goes, die op de tentoonstelling Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen in 1898 in Amsterdam werd getoond en aantekeningen die verwijzen naar de catalogus. De bijbehorende catalogustekst luidt: ‘Deze kleding is veel kleuriger en opzichtiger dan de Protestantsche. De mouwen zijn iets langer, alle sieraden weelderiger. Het haar wordt op een andere wijze gedragen, de muts steekt over de knoppen heen en heeft twee vleugels, die onder het werk en op de kermis opgespeld worden. De geestelijkheid houdt aan het instandblijven dezer kleding de hand. Sommige rooms-katholieke boerinnetjes dragen de gewone Goesche mutsen, maar moeten om in de kerk toegelaten te worden er een van dit model opzetten. Bij kerkelijke hoogtijdagen worden de armen met moffen bedekt.’

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

Reactie