Friesche Franken, Holland, Dordrecht, weesmeisje, voormalige dracht

 

Karton met daarop twee foto's van een pop in het kostuum van een weesmeisje uit Dordrecht, die op de tentoonstelling Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen in 1898 in Amsterdam...

Maker
Bickhoff, Henri
Objectnummer
N.31271.078
Instelling
Nederlands Openluchtmuseum
Periode
1898

Karton met daarop twee foto's van een pop in het kostuum van een weesmeisje uit Dordrecht, die op de tentoonstelling Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen in 1898 in Amsterdam werd getoond en aantekeningen die verwijzen naar de catalogus. De bijbehorende catalogustekst luidt: ‘Op het oogenblik zijn de Dordsche weeskinderen zoogenaamd "gewoon" gekleed, wat niet wegneemt dat zij, door de noodzakelijke eenvormigheid van die kleeding, toch te herkennen zijn als kinderen uit hetzelfde ongewoon groote gezin dat het weeshuis is. Na verloop van jaren zal die thans gewone kleeding waarschijnlijk al even ongewoon worden als deze was, die in 1840, bij de vereeniging van het Armen-, Wees- en Nieuw Armhuis, werd afgeschaft.’

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

Reactie