Frankische Friezen, Amsterdam, Burgerweesmeisje

 

Karton met daarop twee foto's van een pop in het kostuum van een meisje uit het Amsterdamse Burgerweeshuis, die op de tentoonstelling Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen in...

Maker
Bickhoff, Henri
Objectnummer
N.31271.033
Instelling
Nederlands Openluchtmuseum
Periode
1898

Karton met daarop twee foto's van een pop in het kostuum van een meisje uit het Amsterdamse Burgerweeshuis, die op de tentoonstelling Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen in 1898 in Amsterdam werd getoond en aantekeningen die verwijzen naar de catalogus. De bijbehorende catalogustekst luidt: 'Oudtijds droegen de Burgerweesmeisjes koperen oorijzertjes, die aan het Huis behoorden. Toen de meisjes zich op eigen kosten zilveren aanschaften, zijn die oorspronkelijke in deze eeuw opgeruimd geworden. Ten tijde van de stichting van het Burgerweeshuis moet het oorijzer dus deel hebben uitgemaakt van de gewone dracht der Amsterdamsche burgermeisjes. De allereerste bewoners van het visschersdorp, dat later Amsterdam werd, zullen dan ook wel Friezen geweest zijn geweest'.

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

Reactie