Flying fetish

 

broche Een mannenhoofd rust op een vliegtuigachtige vorm met propeller. Waar normaliter de motor zit hangt een ronde maansteen, die als de troebele glazen bol van een paragnost oogt. Ernaast hangt...

Maker
J. Fred Woell
Objectnummer
S2000.067
Instelling
Design Museum Den Bosch
Periode
1988

broche Een mannenhoofd rust op een vliegtuigachtige vorm met propeller. Waar normaliter de motor zit hangt een ronde maansteen, die als de troebele glazen bol van een paragnost oogt. Ernaast hangt een bordje met de tekst: Our Lady of the Highway Pray for Us. Deze zilveren en gouden broche van J. Fred Woell is typerend voor zijn ironische en politieke stellingname ten aanzien van de oorlogsideologieën van zijn thuisland Amerika. J. Fred Woell (Verenigde Staten, 1934) is een van de eerste sieraadontwerpers die in de jaren zestig van de vorige eeuw gebruik ging maken van elementen uit de Amerikaanse volkscultuur. Hij was tevens pionier in het maken van assemblages van gevonden voorwerpen en andere 'waardeloze' materialen. Hij ageerde hiermee tegen de heersende opvatting dat de waarde van het materiaal de waarde van het sieraad bepaalt. Zijn werk werd dan ook wel 'anti-jewelry' of 'junk'-jewelry' genoemd. Met name zijn broches, bestaande uit symbolen van de Amerikaanse droom gecombineerd met speelgoed of afvalmateriaal, vormden een ironisch commentaar op de moderne consumptiemaatschappij. Het werk is humoristisch maar heeft evenwel een serieuze ondertoon voor de oplettende drager. De kwinkslagen dienen ertoe, zo beweerde hij, om de zwaardere thema's in het leven draaglijk te maken. Woell imiteert daartoe onder meer de badges van politieke campagnes, fanclub buttons, prijzen en medailles. In zijn latere ontwerpen verwerkt de kunstenaar meer persoonlijke emoties en gedachten in zijn werk, en vooral zijn pijn, zoals in de in 1984 voor het eerste geëxposeerde serie Back to Square One, een reeks van wandpanelen van twintig vierkante centimeter, die één voor één uitdrukking geven aan zijn gebroken huwelijk, en het verlies van zijn huis, werk en studio. Voor Woell zijn sieraden niet louter versiering. Hij beschouwt het menselijk lichaam als een tentoonstellingsruimte of persoonlijk platform voor zijn politieke ideeën.

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

Reactie