Doek

 

Blauwe lap stof met wit uitsparingmotief (zie M6-46). In de lengterichting bestaat het motief uit 7x4 lijnen van elk ongeveer 1 cm breed. Het motief houdt ongeveer 13 cm van de korte kant...

Doorzoek de website met tags
Maker
Vervaardiging: Cecilia King
Objectnummer
RV-5495-7
Instelling
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen
Periode
begin 1984
Herkomst
Freetown

Blauwe lap stof met wit uitsparingmotief (zie M6-46). In de lengterichting bestaat het motief uit 7x4 lijnen van elk ongeveer 1 cm breed. Het motief houdt ongeveer 13 cm van de korte kant op. Patroon: Kindia (zie M6-47) Mrs. Cecilia King, een Mende Gara Dyer in Bo, heeft eerst een half "piece" damast (een "piece"=60 feet (Gerbrands, 1987, p.18,20) in vijf gelijke stukken verdeeld. Voor deze lapa heeft ze de stof dubbelgevouwen en met een naald raffia door de stof geregen in een rechte lijn op ongeveer 13 cm van de korte kant af, om aan te geven tot waar het patroon moest lopen. Toen heeft ze met raffia en een naald (door twee lagen stof) 4 evenwijdige rijen kleine steekjes gemaakt, waarna ze de lap heeft omgedraaid, en weer 4 evenwijdige rijen patroon heeft ingenaaid. Dit heeft ze net zo vaak herhaald totdat uiteindelijk7x4 rijen patroon ingenaaid waren. Mrs. King is een oude vrouw (in 1976) en ze maakt (nog maar) heel weinig Gara. Mrs. King is een typisch voorbeeld van een Gara dyer op het kleinste niveau (zie M6-46 en Rheinhardt ,1976, p.15-21). Lapa's 5495-7 t/m 11 zijn in feite speciaal op verzoek van K.K.Gerbrands gemaakt. Mrs. King moest daartoe speciaal een indigo verfbad maken; ze heeft dat onder quiment moeten doen omdat dat toevallig net niet verkrijgbaar was. Quiment is een geimporteerde synthetische indigo, waarvan een klein beetje aan het verfbad wordt toegevoegd opdat de stof tijdens het bekloppen zal gaan glanzen. Deze vijf lapa's zijn vrij dof gebleven. De 5 lapa's die Mrs. King speciaal voor K.K.Gerbrands had gemaakt, had ze gemakkelijk aan anderen kunnen verkopen; diverse mensen hadden haar ernaar gevraagd toen ze zagen dat ze ermee bezig was. Het einde van de Ramadan was namelijk in zicht en i.v.m. de hiermee gepaard gaande festiviteiten is er dan altijd een grote vraag naar Gara. Hetzelfde is trouwens het geval rond Kerstmis (Maduike, 1976, p.54).

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

Reactie