Danshesje

 

Volgens een legende onderwees een godin de legong, de 'beweging van schoonheid', voor het eerst aan het hof van een Balinese vorst op wie zij verliefd was geworden. Destijds mocht de legong...

Objectnummer
RV-1684-30
Instelling
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen
Periode
1800 / 1900
Herkomst
Klungkung (regentschap)

Volgens een legende onderwees een godin de legong, de 'beweging van schoonheid', voor het eerst aan het hof van een Balinese vorst op wie zij verliefd was geworden. Destijds mocht de legong slechts bijgewoond worden door adellijke personen. In deze dans omlijsten twee op identieke wijze geklede jonge meisjes met hun gracieuze bewegingen de tegelijkertijd gereciteerde verhalen over het roemrijke verleden van het koningshuis. De danseresjes dragen een fraaie hoofdtooi en zijn gehuld in een kostuum dat van kleurrijk brokaat is vervaardigd. Over een baadje wordt een hesje, sesimping, gedragen dat zich, in dit geval, met behulp van scharnieren laat aan- en uittrekken. Op een fluwelen ondergrond zijn gouden bloem- en bladmotieven opgelegd. Deze getu1gen van het hoge peil van de voor het vorstendom van Klungkung werkende sierkunstenaars. De uniciteit van deze sesimping wordt duidelijk als men beseft dat de pendant ervan verloren gegaan moet zijn. Tegenwoordig geldt de legong als voorbeeld van de klassieke Balinese dans. Jonge meisjes krijgen, na op grond van hun natuurlijke charme en lenigheid te zijn uitgekozen, vanaf hun vijfde jaar dansonderricht. Drie jaar later zijn zij pas in staat de legong naar behoren uit te voeren. Dit mogen zij echter niet meer wanneer zij, bij de eerste menstruatie, hun reinheid hebben verloren. Omdat hun huwelijk dan aanstaande is - een legong danseres is gewild als bruid - is deze dans in het hedendaagse, toeristische Bali bekend onder de naam 'virgin dance'. (PR) Engelse tekst: There can be no doubt that the dance is an important cultural phenomenon on Bali. According to a legend, a goddess came to the court of a Balinese king with whom she had fallen in love and taught him the legong (lit.: movement of beauty). At that time only the nobility were allowed to see the legong. In this dance two identically dressed young girls act out with graceful movements stories of the glorious past of the royal house, which are recited while they dance. The dancers wear an exquisite head-dress and clothing made of colourful brocade. A sleeveless garment like this one, called sesimping, is worn over a blouse with long sleeves. The hinges make it easier to put on and take off. Floral as well as leaf motifs embroidered in gold thread on the velvet background bear witness to the high level attained by the decorative artists employed in the kingdom of Klungkung. Since the matching sesimping seems to have disappeared, this one is even more unique. At present, the legong serves as example of the classic Balinese dance. The training of young girls selected for their natural charm and the suppleness of their body commences at the age of five, and only after three years are they able to perform the legong properly. However they may no longer do so when they have lost their purity with the first menstruation. Because they will soon marry - a legong dancer being considered very desirable as a bride - this dance is known in today's touristic Bali as the "Virgin Dance".

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

Reactie