Bevrijdingsrok 1945-1955

2
Objectnummer
0550063
Instelling
Gemeentemuseum Den Haag
Periode
1955
Herkomst
schenking 1963

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

2 jun 2015

Over deze rokken stond in het damesblad "Libelle" van 30 april 1948 het volgende korte artikel:

De Nationale Feestrok

Weet u nog hoe wij ter gelegenheid van de bevrijdingsfeesten een feestrok hebben gemaakt uit allerlei resten? Heeft u er nog geen? Dan moet u er toch dit jaar zeker een maken. Bij de feesten ter gelegenheid van het vijftigjarig regeringsjubileum van H.M. de Koningin zullen wij deze rokken dragen in het defilé, dat in Den Haag zal plaats hebben. Er zullen dansen zijn in de nationale feestrok en koren die een "Rokkenlied" zingen.
Ook u zult dan een feestrok willen dragen om uiting te geven aan uw blijdschap en dankbaarheid.
Begint u er dus nu reeds aan. Uit uw lappendoos komen alle lapjes te voorschijn, persoonlijke souvenirs, dierbare herinneringen: een stukje van uw trouwjapon, een lapje van het eerste jasje van uw dochtertje, een hoekje van een tafelkleed uit lang vervlogen jaren, een stukje vlaggedoek, een bonte zakdoek. Uit al deze lapjes wordt een harmonieus geheel gevormd, een symbool van ons vrouwenleven: eenheid uit veelheid, nieuw uit oud, opbouw uit afbraak. En in de punten op de zoom van de rok worden de hoogtepunten uit ons nationaal bestaan geborduurd: in de twee voorste punten de datum van Nederlands bevrijding: 5 Mei 1945. Op iedere volgende punt het jaar, waarin u de rok gedragen hebt om die bevrijding opnieuw te vieren. In de rok zelf kunt u data en herinneringen van uw eigen persoonlijk leven borduren.
Is de rok af dan kunt u hem laten registreren; hij krijgt dan 'n stempel en wordt ingeschreven in 't fokkenregister. Het verhoogt de historische waarde van de rok. Alle inlichtingen omtrent de "rokkenactie" zal mevrouw A.M. Boissevain-van Lennep, Hondecoeterstraat 8, Amsterdam-Zuid, tel. 27342, u gaarne verstrekken. Hierheen kunt u de rokken ook opsturen ter stempeling. Het register bevindt zich in het Internationaal Archief der Vrouwenbeweging, Keizersgracht 264, Amsterdam. De kosten van de registratie bedragen f 1.50.
En heeft u geen tijd voor een rok, wel, 'n schortje is dan gauwer klaar en staat ook fleurig.

Het is leuk om te zien dat deze rok in elk geval geregistreerd is: Dat stempel boven "1946" moet wel het officiele stempel van het register zijn. Afgezien van het vlaggetje lijkt hij in stijl erg op de rok op de foto bij deze tekst: Vooral drie- en vierhoekige lapjes in grillige vormen. Geen ontwerp dat makkelijk en snel is uit te voeren op de naaimachine... Allemaal handwerk dus?

4 jun 2015

Mooie aanvulling. En wie heeft nog het "Rokkenlied"?

Reactie