Prestigieuze prijs voor Modemuze

 
Afb.1 Twee meisjes in Marker streekdracht. Het rechter meisje is in zware rouw. Ingekleurde ansichtkaart uit de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum (N.11979)
10 mei 2017

Modemuze krijgt opnieuw een bijzondere prijs toegekend. Eerder ontving het platform al de IVI Informatie Innovatie Award en de Drupal Splash Award.  Op 10 juni ontvangt Modemuze in Leeuwarden de prestigieuze ‘Eef Bosch-van de Kolkprijs voor streekdrachten’.

Streekdracht in breed perspectief

De jury waardeert Modemuze om de vanzelfsprekende wijze waarop zij de Nederlandse streekdrachten opneemt in het grote verhaal van onze vestimentaire geschiedenis. Streekdrachten worden door Modemuze gepresenteerd in een context van mode en kostuum en daarmee aantrekkelijk gemaakt voor nieuwe doelgroepen. Het is de zesde keer dat de onderscheiding wordt uitgereikt, de eerste keer aan de eerste voorzitter van de stichting en naamgeefster van de prijs niet meegerekend. 

Bron van inspiratie

Nederland telt een groot aantal grote en kleine mode- en (streek)kostuumcollecties. Kwetsbaarheid en ruimtegebrek in de musea zijn belangrijke oorzaken van de onzichtbaarheid van die textiele schatten. Op Modemuze, dat drijft op de inzet van een groot aantal vrijwilligers, worden online collecties en verhalen met elkaar verbonden als bron van inspiratie en verdieping. Liefhebbers, kenners en experts weten elkaar inmiddels op Modemuze te vinden. Blogs over uiteenlopende onderwerpen nodigen uit om kennis met elkaar te delen.

Nieuwe doelgroepen

Juryvoorzitter Hilde Cammel roemt de vernieuwende wijze waarop kennis over mode- en kostuumgeschiedenis beschikbaar wordt gemaakt en uitgebreid. ‘Modemuze verrast telkens opnieuw. Het online platform geeft een prachtig beeld van onze textiele schatten in de Nederlandse musea. De initiatiefnemers weten met allerlei activiteiten de online en offline wereld met elkaar te verbinden. Met meet-ups en lezingen bereiken ze elke keer opnieuw nieuwe doelgroepen.’

Waardering voor community

Mila Ernst (projectleider Modemuze): ‘Modemuze is ontzettend blij met deze prijs, die de inzet van onze community onderstreept. Wij hopen dat de prijs andere mensen ook inspireert om hun liefde voor streekdracht te delen.’ Marijke Oosterbroek (namens het Amsterdam Museum, penvoerder van Modemuze): ‘Op Modemuze wordt streekdracht op landelijk niveau in context van andere modecollecties gepresenteerd en opgenomen in de modegeschiedenis.’

Masterclassdag in het Fries Museum voor leerlingen van het ROC Friesland College. Modemuze was aanwezig voor de masterclass 'toen en nu', waarbij collectie uit het verleden door de leerlingen naar het heden werd gebracht.

Kennisoverdracht

De Eef Bosch-van de Kolkprijs is een initiatief van de Stichting Nederlandse Volksklederdrachten ‘Collectie Koningin Wilhelmina’. Deze stichting wil met de prijs het behoud en de kennis van, en de kennisoverdracht over Nederlandse streekdrachten stimuleren. Hilde Cammel: ‘Voor de stichting is Modemuze extra bijzonder, omdat zij realiseert wat wij zelf lang hebben nagestreefd: een voor iedereen toegankelijke plek waar op aantrekkelijke wijze kennis wordt uitgewisseld.’ De prijs bestaat uit een bedrag van €3000,-; versierselen (vervaardigd door kunstenares Annette Kipp) en een laudatio. 

Een koninklijke verzameling

Eef Bosch- van de Kolk was sedert 1948 lid van, wat toen nog heette, ‘het Comité’ dat streekdrachten en alles wat daarbij behoorde verzamelde. De aanvankelijke verzameling van streekdrachten met alle toebehoren zoals sieraden, accessoires, hoofddeksels en schoenen was in 1898 bijeengebracht om aan de jonge koningin Wilhelmina een beeld te geven van wat in haar koninkrijk gedragen werd en gedragen was. De verzameling werd bij haar troonsbestijging aangeboden onder de naam ‘Collectie Koningin Wilhelmina’ en tentoongesteld in het Rijksmuseum in Amsterdam. Na de oprichting van het Nederlands Openluchtmuseum verhuisde de collectie naar Arnhem. 

In de oorlog werd de verzameling opgeslagen in kasteel Doorwerth. In het oorlogsgeweld ging de collectie op een enkel stuk na, verloren. Na de oorlog werd er een Comité opgericht dat zich tot doel stelde een nieuwe Rijkscollectie streekgebonden kleding samen te stellen. In 1949 werd de collectie aangeboden aan koningin Juliana. Eef Bosch- van de Kolk was aanvankelijk het jongste lid van het Comité. Zij heeft veel voor de collectie gedaan, zowel op het gebied van het samenstellen van de verzameling als organisatorisch en bestuurlijk. Zij was eerst penningmeester, later secretaris en als zodanig was zij de stuwende kracht achter de omzetting van het Comité in de Stichting Nederlandse Volksklederdrachten ‘Collectie Koningin Wilhelmina’. De collectie is door koningin Juliana ingebracht in de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau te Den Haag, maar is fysiek in het Nederlands Openluchtmuseum gebleven. Daar worden de stukken behouden, beheerd en indien mogelijk tentoongesteld.

De Stichting Nederlandse Volksklederdrachten 'Collectie Koningin Wilhelmina' heeft tegenwoordig geen bemoeienis meer met de collectie. Ze stimuleert de kennis omtrent de Nederlandse volksklederdrachten in de ruimste zin van het woord. Bijvoorbeeld door subsidies toe te kennen aan vernieuwende projecten en publicaties, en door tenminste eens in de drie jaar de Eef Bosch-van  de Kolkprijs uit te reiken. Recent is een samenwerking aangegaan met de Nederlandse Kostuumvereniging. Die samenwerking zal op termijn leiden tot een fonds op naam binnen de kostuumvereniging, specifiek gericht op de streekdrachten.

HKH Prinses Beatrix is beschermvrouwe van de Stichting Nederlandse Volksklederdrachten ‘Collectie Koningin Wilhelmina’.

 

Categorie: 

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

Reactie