De headwrap: een visuele expressie van onze identiteit

 
De headwrap, model: Winny Sandvliet, foto: ©K. Cigar
6 april 2017
Stijlantropoloog

Als stijlantropoloog geloof ik dat de manier waarop we ons stijlen en kleden een visuele expressie is van onze identiteit. Het laat zien hoe we ons tot de wereld verhouden, waar we voor staan en waar we in geloven. Kleding is tot op zekere hoogte een reflectie van onze culturele waarden en normen. De headwrap is een stijlitem dat ik vaker zie terugkomen in de Nederlandse straatcultuur, vooral in de grote steden. In mijn vorige blogpost zette ik een korte context uiteen van de headwrap. In deze post wil ik verder gaan op dit stijlitem en dieper ingaan op de headwrap en onze zelfgekozen identiteit.

De headwrap, model: Winny Sandvliet, foto: ©K. Cigar.
De headwrap, model: Winny Sandvliet, foto: ©K. Cigar.

Stijl en identiteit

Identiteit vorm je zelf; het is een mentale representatie van wie we zijn en het is belangrijk voor de vorming van onze normen en waarden en de sociale relaties die we met anderen aangaan.[1] Je identiteit ontwikkel je door jezelf in verhouding tot een groep, omgeving of samenleving te plaatsen.[2] Je identiteit ontstaat vanuit sociale categorisatie waarbij je mensen indeelt in groepen. Voorbeelden van deze categorieën zijn je politieke overtuigingen, geslacht of herkomst. Identiteit is echter niet statisch, het is context gebonden en verandert naarmate de omgeving (en dus tijd) verandert. Onze herkomst, of etniciteit, is onderdeel van onze identiteit. Onze herkomst bepaalt deels tot welke groep we onder andere horen.

Door mensen te observeren, interpreteren en categoriseren we de persoon: we onderscheiden een kraker van een commerciële bankier door zijn stijl, door de manier waarop hij zich kleedt en zijn haar heeft zitten. 

De headwrap, model: Winny Sandvliet, foto: ©K. Cigar.
De headwrap, model: Winny Sandvliet, foto: ©K. Cigar.

Populaire cultuur uit West-Afrika

Waar voorheen de headwrap verplicht was, of onderdeel uitmaakte van culturele evenementen, maakt de headwrap nu onderdeel uit van het Nederlandse straatbeeld. Waarom lijken meer vrouwen headwraps te dragen? De headwrap is niet nieuw, hij bestaat al eeuwenlang, en is van veel verschillende culturen een cultureel stijlitem. 

Ik denk dat we in een maatschappij leven waarin er meer ruimte is voor diversiteit in identiteit, voor met name Afro-Caribische en Afrikaanse Nederlanders. Er lijkt een grotere interesse vanuit de dominante witte-Nederlandse gemeenschap te zijn naar deze culturen, normen en waarden. Zo lijkt er meer ruimte te zijn in het publieke debat voor positief geluid vanaf het Afrikaanse continent en zijn er meer Afro-Caribische Nederlanders vertegenwoordigd op sleutelposities.

Ook is er veel aandacht onder de jeugd naar de populaire cultuur vanuit West-Afrika: Afrobeat, Azonto (een populaire Ghanese dansstijl) en African fashion is niet meer weg te denken uit de jongerencultuur. Omdat er meer diversiteit is aan gezichten en stromingen, is er ook een grotere diversiteit aan culturele uitingen, zoals de headwrap en is er meer ruimte voor Afro-Caribische en Afrikaanse Nederlanders om deze identiteit uit te dragen, door onder andere het Nederlandse straatbeeld te verrijken met de headwrap.

De headwrap, model: Charlotte Corstanje, foto: ©Jane Johannes.
De headwrap, model: Charlotte Corstanje, foto: ©Jane Johannes.

Direct en dichtbij

De ontwikkeling van het internet over heel de wereld maakt dat we verbonden zijn met elkaar: any time, any where. We kunnen inspiratie opdoen vanuit allerlei hoeken. We zien meer en diverse culturele uitingen door mensen van overheen de wereld, waar Amerika of Ghana voorheen ‘ver’ en onbereikbaar was is hun cultuur, en hun stijl, met één druk op de knop te zien en te onderzoeken. Dit betekent dat we ook meer én gemakkelijker toegang hebben tot stijlen van over heel de wereld, die we ons vervolgens eigen kunnen maken. Op Instagram bijvoorbeeld, een social media platform dat in 2010 is opgericht, zijn veel accounts over headwraps te vinden[3] die je kan raadplegen voor inspiratie, en diverse stijlen, van de headwrap.

Eén van de resultaten van het internet, en het gemakkelijker reizen rond de aarde, is dat niet alleen Afro-Caribische en Afrikaanse vrouwen de headwrap dragen, maar dat ook individuen[4] (zoals ikzelf) geïnspireerd raken door stijlitems uit andere culturen en deze incorporeren in de eigen stijl. Hierbij ligt altijd het gevaar van cultural appropriation[5] op de loer, dus handle with care en geef credits daar waar ze horen!

Stylist/MUA: Raisa Daniel
Fotograaf: K. Cigar (Winny) en Jane Johannes (Charlotte in B/W)
Model: Winny Sandvliet en Charlotte Corstanje

Bronnen

[1] Brubaker, R. (2006) Ethnicity without groups. Via: http://bev.berkeley.edu/
[2] Hirvonen, S. (2014) Cultural Identity Gaps. Via: https://jyx.jyu.fi/
[3] Headwrap nation: https://www.instagram.com/headwrapnation/, Divaheadwraps: https://www.instagram.com/divaheadwraps/, Headwraptuesdays: https://www.instagram.com/headwraptuesdays/
[4] The ticheled gypsy: https://www.instagram.com/the.ticheled.gypsy/, Carrie Marblanc: https://www.instagram.com/carriemarblanc/, Charlotte Corstanje: https://www.instagram.com/charlottecorstanje/
[5] http://nawmagazine.com/black-culture-appropriation-not-fad/

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie

Reactie