Talent Invasion, Tassenmuseum Amsterdam

 
sep '19 08
okt '19 17
Tentoonstelling
Tassenmuseum Amsterdam

De nieuwe expositie van Tassenmuseum Amsterdam staat in het teken van jong talent. Met Talent Invasion geven we de ruimte aan een nieuwe generatie ontwerpers die out of the box durft te denken. Gastcurator en freelance creative director Martien Mellema, die meer dan dertig jaar ervaring heeft in de modewereld, selecteerde speciaal voor Tassenmuseum Amsterdam eenentwintig veelbelovende ontwerpers uit de laatste lichting eindexamenstudenten van de Nederlandse academies. 

De belangrijkste selectiecriteria? Lef, eigenheid en een anarchistische aanpak. Daar heeft de mode-industrie op dit moment behoefte aan, volgens Mellema en haar team. Voor de opzet en inrichting van deze tentoonstelling werkte ze samen met concept designer Leonoor Ottink en visual storyteller Elin Visser. Niet alle eenentwintig geëxposeerde talenten zijn gespecialiseerd in het maken van tassen; dat past binnen de wens van Tassenmuseum Amsterdam, dat wil uitgroeien tot een dynamisch Huis vol verhalen over mode, design, metier en maatschappij. Deze expositie is ontstaan vanuit een verlangen naar verrassende en onverwachte interventies, waarmee het museum wil inspireren.

Talent Invasion draait om eenentwintig bevlogen talenten die de status quo uitdagen en zich niet laten leiden door bestaande regels en conventies. Zo stelt Pauline Kolton vragen bij onze consumptiedrift door haar collectie te baseren op het inpakgedrag van reizigers. Dylan Westerweel speelt in op de hype rondom genderstereotypering en presenteert in de collectie Jack Saul een mannelijke versie van de femme fatale – inclusief een geïdealiseerd lichaam. Esra Copur geeft commentaar op de tijdgeest door mensen af te beelden als geprogrammeerde individuen die constant nieuwe items kopen – niet omdat ze die nodig hebben, maar omdat het routine is. De collectie van Juris Efneris onderzoekt de duurzame modebeweging en draait om het besef dat de mode-industrie moet veranderen. En Bodil Ouédraogo analyseert in haar werk haar bi-culturele erfenis en laat zien hoe verschillende stijlen en achtergronden tot een nieuw beeld kunnen leiden. 

Talent Invasion is een lawine aan nieuwe ideeën. Het gaat om bevlogen nieuwkomers met originele en eigenwijze opvattingen, die ze hebben verwerkt in hun eindexamencollecties. Het zijn talenten op de grens van kunst en commercie, die nog niet hoeven te voldoen aan de commerciële verwachtingen van de industrie,” aldus gastcurator Martien Mellema.

Talent Invasion is van 8 september tot en met 27 oktober 2019 te zien in Tassenmuseum Amsterdam.

www.tassenmuseum.nl/