Remember Me

 
Tentoonstelling Remember Me in Museum de Kantfabriek, Horst, 2017.
jan '17 15
mrt '17 26
Tentoonstelling
Museum de Kantfabriek, Horst

De expositie Remember me toont werk van Karin van der Linden. Zij maakt assemblages, samengesteld uit verweesde materialen en eigen creaties die verwijzen naar haar persoonlijke geschiedenis. Remember Me, een tentoonstelling met sfeerbeelden die bij de toeschouwers ook eigen herinneringen oproepen.

Karin van der Linden (Weert, 1957) begon 6 jaar geleden met het maken van assemblages. In haar recente textiele sfeerbeelden gebruikt ze stoffen en bewerkte (schilderij)doeken en past ze meer borduurwerk toe.

Ze werkt zonder vooropgezet plan: het materiaal en een herinnering vormen het startpunt. Haar thema’s zijn liefde, dood, levenscyclus en het loslaten. Zij onderzoekt haar eigen oorsprong en de wijze waarop zij weer de oorsprong voor haar kinderen zal zijn.

In die zoektocht speelt het mysterieuze leven van haar moeder en grootmoeder een grote rol. Communicatie tussen de generaties is er nauwelijks geweest; althans over de zaken die ertoe doen.

Haar grootmoeder Anna trouwt en vestigt zich begin twintigste eeuw in Duitsland. Uit dat huwelijk wordt een zoon geboren. Anna verlaat man en kind en vertrekt naar Nederland. Over het hoe en waarom heeft zij nooit gesproken. Ze krijgt een nieuwe relatie en samen krijgen ze een zoon. Het gezin vindt een onderkomen onder een andere naam in een klooster in Krefeld (DU). De reden daarvoor is waarschijnlijk dat Anna nooit gescheiden is van haar eerste man. Het echtpaar leefde en werkte in het klooster en in 1921 werd Maria er geboren, de moeder van Karin. In 1932 vertrekt het gezin uit het klooster naar Eindhoven. Maria is dan 11 jaar.

Karin herinnert zich uit haar jeugd vooral de vakanties die zij met haar familie in de diverse kloosters in Krefeld, Cochem en Baarle-Nassau doorbracht. De sfeer tijdens die vakanties was bepaald niet uitbundig, de kloosters waren sober en Cochem had een internaat voor kinderen met een verstandelijke beperking waarmee ze geen contact mocht hebben. Toen grootmoeder Anna in 1969 stierf, kwam er abrupt een einde aan die vakanties.

De kennis van de familiegeschiedenis is nodig om het werk van Karin te kunnen plaatsen. De sombere herinnering aan de kloostervakanties laten sporen achter in haar werk. Ook de halfbroer van Maria blijft Karin intrigeren: Wat is er van hem geworden? Wat drijft een moeder om een kind te verlaten en er definitief afscheid van te nemen? Het ultieme loslaten….. Karin verwijst in haar werk naar deze halfbroer via printwerk op braillepapier.

Een intrigerende tentoonstelling die boeit en aanhaakt bij ieders herinneringen.

De expositie loopt van  15 januari tot en met 26 maart 2017. Voor meer info zie MuseumdeKantfabriek.nl.