Merklappen uit de kast (III)

 
Merklap ter illustratie van de tentoonstelling Merklappen uit de kast (III) in Historisch Museum de Bevelanden 2016-2017
nov '16 26
mrt '17 26
Tentoonstelling
Historisch Museum de Bevelanden

Het Historisch Museum de Bevelanden te Goes toont vanaf 26 november 2016 tot en met 26 maart 2017 aanwinsten op gebied van merklappen in de Zwarte Zusterzaal van het museum. Er zullen ruim 25 merklappen te zien zijn die afkomstig zijn uit particuliere schenkingen en uit de voormalige collectie van Museum ’t Waskot te Wemeldinge. In het museumcafé wordt het tafelkleed getoond waaraan door vrouwen in Indië, in het kamp Banjoebiroe op Midden-Java, is gewerkt tijdens de bezetting. 

Het museum ontvangt regelmatig schenkingen en heeft in het verleden ook wel eens merklappen op een veiling aangekocht. Deze merklappen worden door een team van deskundige vrijwilligers vakkundig gedocumenteerd en geconserveerd alvorens ze in het depot opgeborgen worden. Het leek de merklapconservator een mooie gelegenheid om deze lappen nu eens aan het publiek te tonen.

Daarnaast zijn deze merklappen zeer geschikt om ook eens de aandacht te vestigen op de achtergrondverhalen en geschiedenis die achter deze lappen schuil gaat. Zo zijn er lappen van diverse generaties in het bezit van het museum gekomen. Ook konden aan de hand van merklapmotieven sommige lappen aan leerlingen van bepaalde handwerkleraressen toegeschreven worden. Sommige merklapmotieven blijken typisch Zeeuws te zijn en in de rest van Nederland niet voor te komen.

Doordat het museum de laatste 10 jaar steeds meer internationale contacten heeft gelegd met merklapverzamelaars en -beoefenaars hebben de lappen die dreigden weggegooid te worden een nieuw leven gekregen. Dit heeft bijgedragen aan een hernieuwde belangstelling voor het maken van onder andere hedendaagse lappen waarmee diverse handwerktechnieken levend gehouden worden. De merklappencollectie van het museum wordt ook regelmatig aan binnen en buitenlandse collega musea uitgeleend.

Zie voor meer info Merklappen uit de kast (III).