Klederdracht van de Bevelanden

 
apr '15 23
feb '16 28
Tentoonstelling
Historisch Museum de Bevelanden

In het Historisch Museum de Bevelanden te Goes worden t/m 28 februari 2016 de streekdrachten (klederdracht) van de Bevelanden van de laatste 150 jaar getoond.

Hier ziet u hoe deze streekdracht zich ontwikkelde en hoe Protestant en Katholiek sterker gingen verschillen. De klederdracht is vrijwel geheel verdwenen uit het straatbeeld doordat vrouwen en mannen de streekdracht in de loop van de tijd aflegden of doordat ze nu op hoge leeftijd overlijden. 

Ook is in deze expositie te zien hoe de vroege Zeeuwse streekdracht (1850-1900) zich ontwikkelde van een hele fleurige dracht naar de meer bekende sobere dracht met andere stoffen en kleurgebruik. Deze dracht werd nog algemeen tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw gedragen. De Bevelandse streekdracht is zeer rijk aan sieraden en goud. Tijdens de zondagse kerkdienst toonden de boerinnen zich in vol ornaat en etaleerden ze hun rijkdom. Daarnaast was de aanschaf van de sieraden tevens een verzekering. In het geval dat de boerderij (deels) verloren ging door bijvoorbeeld brand kon de herbouw hiervan door verkoop van de sieraden opgestart worden. Bijzonder is dat de Zeeuwse knop, tegenwoordig een zeer populair damessierraad, van oorsprong een mannensierraad is. Namelijk de keelknoop behorende bij de boerendracht.

Ook wordt op deze afdeling de ontwikkeling van de Zeeuwse muts getoond aangevuld met met Zeeuwse levenskant. Zeeuwse levenskant is kant die speciaal bij geboorte, doop, huwelijk en rouw gedragen werd.

Daarnaast kunt u genieten van een film waarin interviews met draagsters/ex-draagsters u een levendig beeld schetsen van het straatbeeld van toen.