Het Circulair Warenhuis: Samenbrengen kringloopbedrijf en designveld

 
nov '20 19
dec '20 31
Evenement
Het Circulair Warenhuis, Leiden
Tags
Leiden

Het Circulair Warenhuis Leiden gaat een nieuw avontuur aan met ontwer-
pers Jurgen Bey, Nienke Hoogvliet, Max Lipsey en Fraser McPhee. Twee verschillende werelden bundelen hun krachten en starten een onderzoekstraject naar een nieuwe manier van hergebruik voor degrote hoeveelheden materialen die in Kringloopbedrijf het Warenhuis Leiden binnenkomen.

Het betreftde reststromen die niet verkocht of gerecycled worden. De nieuwe samenwerking wordt vanaf half november gepresenteerd in de nieuwe conceptstore en galerie, Het Circulair Warenhuis Leiden. De grote toestroom aan materialen bij kringloopbedrijven is ongekend. Bij Kringloopbedrijf Het Warenhuisin Leiden is dit niet anders en naar verwachting wordt er dit jaar 3 miljoen kilo verzameld. Zeker in tijden van Corona hebben we gezien dat iedereen zijn huis heeft opgeruimd en veel spullen wegbracht naar de kringloopwinkels of milieustraat.

Veel van de binnengebrachte producten kunnen verkocht worden in de winkels van het Kringloopbedrijf, een groot deel echter niet om verschillende redenen. Een aanzienlijk deel van de onverkoopbare spullen wordt alsnog afgevoerd als afval. Het Kringloopbedrijf wil hier verandering in brengen en de potentie van deze reststromen beter benutten.
Binnen het project het Circulair Warenhuis zijn daarom vier gerenommeerde ontwerpers gevraagd onderzoek te doen naar een specifiek materiaal uit deze reststroom om daar vervolgens een prototype product mee te ontwikkelen dat geproduceerd kan worden in de werkplaatsen van het Kringloopbedrijf zelf. Het doel is om de afvoer van afval terug te brengen en de restromen te verwaarden. Tegelijk wordt sociale werkgelegenheid en bewustwording rondom dit thema gecreëerd.